ingstad_paket_miljo.jpg
ingstad_iso_14001.png

Miljö

Ingstad & Co är miljöcertifierat enligt ISO 14001/2015 och arbetar med miljöhänsyn i hela verksamheten. 

 

Vi förbättrar ständigt våra rutiner för att utveckla verksamheten och minimera påverkan på miljön.

 

Följande punkter är viktiga delar i företagets miljöpolicy:

 • Effektiv resursanvändning både av hänsyn till miljön och för att kunna erbjuda kostnadseffektiva tjänster.​
   

 • Miljökrav vid upphandling av varor, tjänster och transporter så att dessa blir effektiva ur såväl miljö- som resurssynpunkt.
   

 • Personligt engagemang, intresse och kunskaper inom miljöområdet och vilja att ständigt utveckla organisationens kunskaper om miljöfrågor.
   

 • Klart definierad ansvarsfördelning inom företaget med ansvar för miljön för alla anställda i det dagliga arbetet och för att givna instruktioner och rutiner följs. Alla avvikelser som kan medföra risk för miljön ska rapporteras till ledningen.
   

 • För att kunna bedriva ett offensivt och långsiktigt miljöarbete fordras en god lönsamhet. Därmed skapas resurser för utveckling och investeringar