ingstad-vision.jpg

Vision

Vår vision är att det ska vara lika enkelt och tryggt att skicka vilket gods som helst, var som helst i världen, som det är att leverera det nästgårds.

Vår affärsidé

Vi ska, på ett kostnadseffektivt sätt, överbrygga hinder och förenkla kundernas externa material- och produktflöden med personlig service och kompetens där objektiviteten sätts i främsta rummet.

Kostnadseffektivt sätt betyder att våra tjänster ska vara lönsamma för såväl kunden som för oss som leverantörer – en så kallad win-win situation. Företagets internationella kontaktnät är en styrka och garanti för säkra lösningar med kvalité.

Överbrygga hinder och förenkla innebär att vi underlättar den internationella handeln för våra kunder. Hos oss finns inga problem - bara utmaningar.

Externa material- och produktflöden omfattar allt från produktionsmaskiner till slutanvändare och avser såväl import som export av råvaror och produkter.

Personlig service och kompetens handlar om personligt bemötande i kombination med bred kompetens och erfarenhet inom internationella transporter och logistik. Vi har ingen telefonväxel utan alla medarbetare är beredda att snabbt hjälpa våra kunder på bästa sätt.

Objektiviteten i främsta rummet betyder att vi arbetar förutsättningslöst vid valet av transportslag och operatör utifrån vad som är bäst för kunden och den aktuella sändningen.