custom_ingstad.jpg

Tulltjänster

Rätt tullbehandling kan reducera kostnader. Det är viktigt att ha kunskap att göra själva tullklareringen på ett korrekt sätt men också att kunna hantera eventuella svårigheter som uppstår. Det kan till exempel handla om hur man överklagar tulltillägg så att dessa reduceras eller avskrivs helt.

 

Ingstad & Co är anslutet till Tullverkets TDS (Tulldatasystemet) och har kunnig och erfaren personal som arbetar med tullärenden varje dag. Det betyder snabba och korrekta tulldeklarationer för våra kunder. Ingstad fungerar som din tullmäklare och tullombud. Du behöver inte själv ha kontakt med Tullverket, vi sköter allt.

 

Vi är också AEOF-certifierade hos Tullverket vilket medför lättnader i den gränsöverskridande verksamheten för dig som kund. Ring så berättar vi vilken nytta det innebär för ditt företag.

AEOF står för Authorised Economic Operator och för att bli certifierat måste företag ha dokumenterade och säkra rutiner genom hela verksamheten. Läs om fördelarna med AEOF. Läs mer om våra certifieringar

Bland våra anställda finns tullexperter som gärna svarar på alla era frågor inom tullområdet.

 

”Vid kontakt med Ingstad får vi alltid ett personligt bemötande och snabb service. Ingstad hjälper oss på ett tidsbesparande och enkelt sätt med våra tullärenden vid import. Vi är mycket nöjda med vårt långvariga samarbete.”
/Adelina Gross AB, Haradin Osmanaj, Besnik Syla