Ingstad Track & Trace (ITT)

 

Under året kommer Ingstad & Co att lansera en unik trackingfunktion där kunderna kan söka på varje artikel som finns registrerad i försändelsen och få information om när den anländer. Det kommer att göra det enklare att ha full kontroll på varuflödet.