Paketering

Transport och logistik kan vara tids- och kunskapskrävande. Genom att låta oss på Ingstad & Co ta över företagets transport- eller logistikavdelning får ni mer tid över till er kärnverksamhet.

 

Lägre totalkostnad – den fasta kostnaden blir rörlig. Ni betalar bara för det ni behöver och utnyttjar.

Logistikavdelningen är alltid tillgänglig. Ditt företag behöver inte fundera på bemanning vid semester, sjukdom eller annan frånvaro hos den egna personalen.

Expertis. Logistik och transporter är vår kärnkompetens. Vår personal är logistikutbildad och har många års erfarenhet av att hantera logistiklösningar för våra befintliga kunder. Vi är AEOF- och IATA-certifierade. Det innebär enklare och tryggare tullhantering samt smidigare flygtransorter för våra kunder.

En faktura. Ni får en samlad faktura från oss oavsett hur många deltransporter, godshanteringar, tillägg, hamnkostnader eller utlägg för tull och införselmoms era transporter inneburit. Vi anger den referens på fakturan som förenklar hanteringen hos er, samt ger er en tydlig spårbarhet på vilka kostnader som till exempel ett inköps- eller kundprojekt inneburit.

INTERNATIONAL FREIGHTBROKER

INGSTAD & CO