Logistikutredningar

Transporter och godsflöden kan vara komplexa och det är svårt att veta om man är effektiv i sin frakthantering. Ingstad & Co erbjuder logistikutredningar där vi ser över företags in- och utflöden av material och produkter. Vi ger konkreta förslag till förbättringar. Förbättringarna ger oftast stora kostnadsbesparingar för företagen. 

 

Till exempel kan lagerhållning minskas genom att man använder direkttransporter och bara transporterar så mycket av en vara som behövs under en förutbestämd tid. På så sätt slipper företaget lagerhålla varor som ännu inte behövs. Att anpassa förpackningen beroende på transportslag är också ett sätt att vara mer kostnadseffektiv.

 

E-handlare, vars affärer är beroende av goda transporter, har ofta mycket att vinna på effektivare logistik och direktleveranser. Därför är oftast en logistikutredning en god investering.

INTERNATIONAL FREIGHTBROKER

INGSTAD & CO

INGSTAD & CO AB

Hyregatan 9

SE-211 21 Malmö

Sweden

Tel +46 (0)40 745 80

Fax +46 (0)40 611 19 16

E-post: freightbroker@ingstad.se

Moms/VAT nr: SE556063932901

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2019 by Ingstad & Co