jarnvag_ingstad.jpg

Järnvägstransporter

 

Att frakta via järnväg är det mest miljövänliga alternativet inom Sverige, i Europa och från/till Kina, både för hellaster och för LCL-cargo.

Vi är aktiva förespråkare för fler intermodala transporter i ett led att skapa mer miljövänliga transportsätt. Intermodala transporter innebär att flera transportsätt används för att frakta ett gods för att i större utsträckning använda järnvägsnät samt sjöfart istället för motorvägar.