ingstad-horse.jpg

Hästtransport på Malmös gator.

ingstad-historia_bil.jpg

Th. P. Pålsson står vid en av företagets transportbilar.

ingstad-lastbil.jpg

En av företagst lastbilar på xx-talet.

Historia

1873

Grundade bokhållaren Sven Jönsson firman S. Jönsson.

1923

Företaget togs över av Th. P. Pålsson som fortsatte verksamheten på Norra Vallgatan 102.

Fram till 1940 var det framförallt hästtransporter som användes för de lokala transporter som var företagets då huvudsakliga inriktning.

1932

Företaget flyttar sin verksamhet till Västergatan 32, men fortfarande på Gamla Väster, nära hamn och järnvägsstation.

1942

Företaget flyttar till sin nuvarande adress, Hyregatan 9, för att få större och modernare lokaler. Med den energiske chefen i spetsen grundlades ett stort förtroende för verksamheten. Efterkrigstidens ökande behov av transporter tillsammans med den tekniska utvecklingen på transportsidan skapade helt nya förutsättningar för frakt och spedition.

1956

Företaget ombildas till aktiebolag. Allt effektivara transportmedel och organisatoriska förbättringar medförde ett markant uppsving för företaget. Hästarna ersattes nu med lastbilar.

1973

Företaget har utvecklats till ett komplett frakt- och speditionsföretag som tar sig an alla typer av transporter: på land, till sjöss och i luften. Men även försäkringsproblem, tullfrågor och leveransbevakning. Kort sagt allt som en skicklig speditör erbjuder sina kunder.

1980-talet

Ingmar Ingstad blev vd för företaget. Företagets inriktning ändrades från speditör till att bli ett kunskapsföretag inom internationell handel. Fordon och godsterminal avvecklades. Företagets nya profil blev internationella transporter, logistik och kostnadseffektivitet för kunderna.

1990-talet

Företaget började nu även transportera levande djur. Från början handlade det om tävlingshästar men sedan har allt från visenter till hundar och katter blivit en naturlig del av företagets verksamhet.

1995

1995 utsågs företagets vd Ingmar Ingstad till honorärkonsul för Litauen.

1998

Detta år startades dotterbolaget Ingstad & Co UAB i Vilnius och företaget har haft en stark utveckling och har idag 10 anställda. 

2007 

Företaget öppnar eget kontor i Schenszen, Kina.

2013

Detta år startades regelbundna vägtransporter till Ryssland.