KONTAKTUPPGIFTER HUVUDKONTORET
Besöks- och postadress: Hyregatan 9, SE-211 21 Malmö

Tel: + 46 (0)40 745 80

E-post: freightbroker@ingstad.se

Ingmar Ingstad

Vd och ägare

+46 (0)40 745 80

freightbroker@ingstad.se

Jag leder företaget och ser till att vi utvecklas och erbjuder de tjänster som marknaden efterfrågar.Jag arbetar också med outsourcingfrågor och logistikutredningar. 

Christer Swan

Senior advisor

+46 (0)40 745 80

freightbroker@ingstad.se

Jag är speditör för alla typer av transporter och arbetar mycket med att räkna på offerter.

Ansvarig för internationella transporter och marknadschef

+46 (0)40 745 88

freightbroker@ingstad.se

Jag är specialist på internationella transporter med flyg, båt, lastbil och järnväg.

Paul Bäckstrand

Calle Malmgren

Transport manager Air/Sea

+46 (0)40 745 85

freightbroker@ingstad.se

Flyg- och sjöfrakter till/från världens alla hörn är min specialitet.

Irma Berber

Lennart Göransson

Skeppsklarerare

+46 (0)40 745 80

freightbroker@ingstad.se

Jag klarerar fartyg samt ansvarar för befraktningar och genomgångsfrakter. 

Transport manager road and sea

+46 (0) 40 745 83

freightbroker@ingstad.se

Bil- och järnvägstransport i Europa samt översjöskeppningar

Johan Kristoffersson

Controller

+46 (0)40 745 80

ekoonomi@ingstad.se

Ansvarar för bolagets bokslut och support till ekonomiavdelningen vid behov

Johan Markholm

CFO - Ekonomi- och marknad

 

+46 (0)40 745 89

ekonomi@ingstad.se

 

Jag ansvarar för företagets redovisning samt arbetar löpande med kostnadseffektiviseringar till gagn för våra kunder och oss.

Jag arbetar även med att utveckla företagets marknadsföring.

Maria Ingstad Lells

INTERNATIONAL FREIGHTBROKER

INGSTAD & CO