brexit_1.jpg

BREXIT - Vad händer?

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU och gick omedelbart in i en övergångsperiod som pågår fram till och med 31 december 2020. Med största sannolikhet kommer Storbritannien inte att lämna in begäran om förlängning. Under övergångsperioden fortsätter det mesta som om Storbritannien varit en del av EU avseende all transport och tullhantering.

 

Viktigt är att de 7 000 svenska företag som har handel med UK och INTE handel med något 3:e land (land utanför EU) snarast tar tag i kommande krav då de kommer att möta byråkrati, tullbehandlingsrutiner, handelshinder, m.m.

 

Vad sker då från den 1 januari 2021?

Alla leveranser till och från Storbritannien behandlas som export respektive import mellan 3:e land med alla de konsekvenser detta innebär.

 

Förhoppningsvis blir ett handelsavtal med EU klart i tid, troligtvis kommer detta avtal att likna det avtal EU har med Canada, vilket innebär tullnedsättningar eller helt tullfri handel. Dock förutsätter detta att leverantören utfärdar ett ursprungscertifikat där varans ursprung anges. Här är det viktigt att gällande ursprungsregler tillämpas avseende alla i produkten ingående komponenters ursprung.

Några punkter man måste ha förberett inför övergångsperiodens slut är:

 

  • Att handelsfakturan är komplett och riktig.

  • Noga gå igenom ursprunget på aktuella produkter för att kunna utfärda ursprungscertifikat och därmed få tullnedsättning.

  • Ansökt om EORI-nummer.

  • Kontrollera att köparen resp. leverantören i Storbritannien har TSP (Transitional Simplified Procedures).

  • Ta upp förhandling med er partner hur kostnader för export- och importtullbehandling skall fördelas mellan parterna.

Varje leverans kommer att bli föremål för både export och import tullbehandling, även om tullavgift inte utgår, vilket bland annat kräver handelsfakturor, packlistor, frakthandling med angiven transportkostnad, ursprungscertifikat, m.m. Särskilda regler kommer att gälla för jordbruksprodukter, levande djur, etc. med krav på speciella handlingar och kontroller.

Detta kan låta komplicerat, men det är just vad INGSTAD & CO sysslar med dagligen för våra kunder med internationell handel, vi har lösningen och hjälper till med tullbehandling samt råd och anvisningar avseende de speciella krav och dokument som kommer att behövas för olika produkter.

Viktigt är att företag som har handel med Storbritannien redan nu tar upp till diskussion med sina partners om vem som producerar de olika dokumenten och hur kostnaderna för export- och införtullning skall fördelas mellan partnerna.

 

Tänk också på att transporterna kan ta lite längre tid p.g.a. tullbehandling vid gränserna där man räknar med långa köer, därför är det viktigt att alla handlingar är klara i god tid före transporten påbörjas.