Denna webbplats använder cookies. De används för funktionaliteten på sidan. Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies. Om du inte vill att cookies ska sparas i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies. Om cookies är avstängda i din webbläsare kan webbplatsens funktionalitet och tillgänglighet bli begränsad.

Vårt miljöarbete

Ingstad & Co är miljöcertifierat enligt ISO 14001/2015 och arbetar med miljöhänsyn i hela verksamheten.
Vi förbättrar ständigt våra rutiner för att utveckla verksamheten och minimera påverkan på miljön.

Följande punkter är viktiga delar i företagets miljöpolicy:

  • Effektiv resursanvändning både av hänsyn till miljön och för att kunna erbjuda kostnadseffektiva tjänster.
  • Miljökrav vid upphandling av varor, tjänster och transporter så att dessa blir effektiva ur såväl miljö- som resurssynpunkt.
  • Personligt engagemang, intresse och kunskaper inom miljöområdet och vilja att ständigt utveckla organisationens kunskaper om miljöfrågor.
  • Klart definierad ansvarsfördelning inom företaget med ansvar för miljön för alla anställda i det dagliga arbetet och för att givna instruktioner och rutiner följs. Alla avvikelser som kan medföra risk för miljön ska rapporteras till ledningen.
  • För att kunna bedriva ett offensivt och långsiktigt miljöarbete fordras en god lönsamhet. Därmed skapas resurser för utveckling och investeringar.