Denna webbplats använder cookies. De används för funktionaliteten på sidan. Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies. Om du inte vill att cookies ska sparas i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies. Om cookies är avstängda i din webbläsare kan webbplatsens funktionalitet och tillgänglighet bli begränsad.

Vår historia

Företaget som kom att bli Ingstad & Co AB grundades 1873 och drivs nu av tredje generationen Ingstad, Ingmar Ingstad. Redan 1873 var affärsidén logistik och företagets hästar var ett viktigt inslag i transporterna i Malmö där de dagligen sågs distribuera gods. Hästarna var så vana vid sina rutter från hamnen ut till de olika Malmöföretagen att de själva visste hur de skulle gå genom staden.

Flytt för hästarnas skull

1923, när den dåvarande ägaren gick bort, köpte medarbetaren Thure Pålsson företaget. Företaget var då verksamt på Norra Vallgatan 102. 1932 flyttade företaget till Västergatan 20 på Gamla Väster och 1942 var det dags igen. Denna gång flyttades verksamheten till de nuvarande lokalerna på Hyregatan 9 eftersom det här fanns stall för företagets hästar.

Under den energiske Thure Pålssons ledning grundlades ett stabilt förtroende för företaget. Och när bilismens allt större utbredning förändrade frakttänkandet kunde Thure Pålsson 1956 ersätta hästarna med lastbilar. Samma år startade han också frakttrafik till de nordiska länderna, England och USA och en egen tullterminal öppnades. 

Lastbilar och tullterminal försvinner

1980 gick Thure Pålsson bort och hans barnbarn Ingmar Ingstad tog över företaget. Vid denna tid avvecklades lastbilstrafiken och Ingstad & Co specialiserade sig som fraktmäklare. Några år senare avvecklades också tullterminalen och man fokuserade istället på att kunna erbjuda kostnadseffektiv lagring på optimalt placerade platser runt om i Europa. Denna förändring stämde väl överens med företagets affärsidé – att ge personlig service , behandla varje sändning som unik och skapa kostnadseffektiva lösningar.

Dotterbolag i öster

1995 utsågs Ingmar Ingstad till honorär konsul för Litauen. Han fann landets utveckling så intressant att han år 2001 statade dotterbolaget Ingstad & Co UAB i Vilnius. Bolaget har utvecklats starkt och har nu 6 anställda. 

2007 öppnade Ingstad & Co eget kontor i Kina. Kontoret ligger i den expansiva staden Shenzhen och här har företaget i dagsläget en logistikspecialist anställd.

2013 startade det litauiska dotterbolaget regelbundna vägtransporter till Ryssland och företaget har nu två Rysslandsspecialister anställda.