Denna webbplats använder cookies. De används för funktionaliteten på sidan. Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies. Om du inte vill att cookies ska sparas i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies. Om cookies är avstängda i din webbläsare kan webbplatsens funktionalitet och tillgänglighet bli begränsad.

Personuppgifter – GDPR

Integritetspolicy för privatkunder och kontaktpersoner Introduktion (GDPR) står för General Data Protection Regulation och är nya dataskyddslagen som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Med anledning av detta vill vi informera om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som privatkund eller kontaktperson hos våra befintliga, tidigare eller potentiella leverantörer eller kunder ska känna dig trygg med att INGSTAD & CO AB, som personuppgiftsansvarig, hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Nedanstående personuppgifter behandlar vi för dig som är som befintlig eller tidigare privatkund hos oss:

Ditt namn

Din e-postadress

Ditt telefonnummer

Din adress

Ditt personnummer

 

För dig där du är kontaktperson hos våra tidigare eller potentiell kunder eller leverantörer, kan vi komma att behandla följande personuppgifter:

Ditt namn

Din jobbrelaterade e-postadress

Ditt jobbrelaterade telefonnummer

Din jobbtitel

 

Vi behandlar dina personuppgifter efter laglig grund. Om du eller din arbetsgivare är kund eller leverantör till oss så använder vi dina personuppgifter för att kunna utföra de tjänster och som ni beställer från oss eller vi beställer ifrån er.

 

Uppgifterna sparas så länge du/eller din arbetsgivare är kund eller leverantör till oss. Om samarbetet avslutas eller kontakten med dig upphör så sparar vi dina uppgifter i 1 år. Om din arbetsgivare är kund eller leverantör till oss och vi får kännedom om att du inte längre är kontaktperson kommer vi omgående att ta bort dina uppgifter. Vi kan ha rättslig skyldighet att spara vissa personuppgifter längre än ovan, t ex genom bokföringslagen och tullagen. Dessa uppgifter sparar vi då för dessa ändamål i 7 år som tillämplig lag kräver det. Dina rättigheter Du har rätt att få reda på om vi behandlar/lagrar personuppgifter om dig. Vill du ha ett utdrag på dessa personuppgifter samt information om varför vi behandlar dem så kontakta oss på nedan på Email-adressen. Uppgifterna lämnas ut till dig inom en månad. Du kan även kontakta oss om du vill att vi ändrar felaktiga eller ofullständiga uppgifter, raderar uppgifter eller begränsar vår behandling av dina personuppgifter. 

E-post: 
freightbroker@ingstad.se

Postadress:
INGSTAD & CO AB

Box 284, 20122  Malmö, Sweden

Telefon:
+ 46 40 74580

Telefax
+46 40 611 1916